Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Polarica konsernin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018.

Rekisterinpitäjä 

Polarica Oy, Ahjotie 9, 96100 Rovaniemi
Polarica Marjahankinta Oy, Ahjotie 9, 96100 Rovaniemi
Polarica Marja Oy, Ahjotie 9, 96100 Rovaniemi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tarja Vartiala, tarja.vartiala@polarica.fi, puh. +358 (0) 40 133 55 31
Åsa Waara, asa.waara@polarica.com, puh. +46 (0) 922 292 11

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri, rekisteri yhteistyökumppaneista

Tämä seloste kertoo mitä tietoja Polarican yhteistyökumppaneista, yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä Polarican sivuilla käyvistä kerätään, ja miten tietoja hyödynnetään.

Rekisterien tietosisältö, tietojen tallentaminen ja käyttö

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Lomakkeiden kautta verkkopalveluissa kävijän suostumuksella tallennettavia tietoja (nimi ja yhteystiedot) käytetään vain kommunikointiin lähettäjän kanssa. Polarica ei koskaan luovuta keräämiään tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaisten niin vaatiessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja liikesuhteen ylläpito.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluun.

Tietojen tarkistus, poistaminen ja kielto-oikeus

Jokaisella tietonsa antaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Polaricalle. Polarica voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Polarica vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai liikesuhteen päättyessä.

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Evästeet

Polarica käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään antamaan vierailijoille pääsy erilaisiin toimintoihin ja palveluihin, sekä keräämään rajatusti tietoa kävijöistä.

Tämä verkkosivusto käyttää HubSpot -markkinointiautomaatiojärjestelmää. HubSpot käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Käytämme näillä evästeillä kerättyjä tietoja raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa sekä markkinointimme tukena. Tutustu HubSpotin tietosuojalausekkeeseen tästä.

Lisäksi verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat kolmannen osapuolen palvelut:

* Google
* Google Analytics
* Google Tag Manager
* Facebook

Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. Jos poistat evästeet käytöstä tällä sivustolla, osa palveluista tai sivun osista ei välttämättä toimi oikein.