Polarica Vilt – säkra kvalitetsprodukter

Polarica Vilt – säkra kvalitetsprodukter

Dec 31, 2021 12:44:43 PM
Polarica Vilt – säkra kvalitetsprodukter - featured image
Published: 31.12.2021

För att alltid garantera en hög och stabil produktkvalitet följer vi stränga normer och föreskrifter i vår tillverkning. Till våra produkter använder vi bara kontrollerade, högklassiga råvaror och material, och processerna sker med modern produktionsutrustning. Som exempel kan nämnas att alla slutprodukter kontrolleras med röntgen för att upptäcka och avlägsna främmande föremål. Våra medarbetare förstår kundens krav och förväntningar och arbetar enligt de kvalitetssystem vi är certifierade för; ISO-standard 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem och FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet.

LL_Kalle_loresVilt som råvara – ren, älg och hjort – är till största delen naturligt betande, frigående och hållbart uppfödda vilket gör produkterna till ett ansvarsfullt och bra val jämfört med många andra produkter. Magert, smakrikt, näringsrikt och nyttigt på en och samma gång. Vi beaktar att allt förpackningsmaterial vi använder är vettiga ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv och eftersträvar att använda så lite som möjligt utan att äventyra produktsäkerheten.

Som kund kan du alltid känna dig trygg med oss. Vi eftersträvar att alltid leverera välsmakande produkter av hög kvalitet – produkter du gärna använder igen.