Simply good

fresh & best quality

Bärplockarnas säsong summeras

Polaricas bärombudsman Chanapol Kaewthep har avslutat ytterligare en säsong i bärskogarna där konceptet “kontroll för förbättring” har tillämpats i alla led. Kaewthep har följt plockarna hela vägen från Thailand till Sverige, varit med vid ankomst och uppstart samt besökt plockarna ute i skogarna och i förläggningarna. Dessutom har han gjort en summerande uppföljning sedan plockarna återvänt till hembyarna i Thailand med tyngdpunkt på specifika frågor angående om plockarna fått den ersättning som de förtjänat och vilka önskemål de har för nästa års bärsäsong i Sverige.

Det här är en del av hans rapport.

Ett representativt urval av bärplockarna från provinserna Khon Kaen, Chaiyaphum och Phayao har intervjuats och det visar sig att alla har fått den ersättning som de gjort sig förtjänta av. 96 procent av plockarna har också tjänat så bra att de kunnat betala av eventuella skulder eller investerade medel.

 

Husbygge

Många av plockarna fick med sig tämligen mycket pengar hem och kunde renovera eller, rent av, bygga ett nytt hus. Vissa investerade i sina lokala rörelser och använde pengar till att köpa in maskiner för att använda på risfälten.

De flesta av plockarna har efter att de löpande utgifterna dragits av tjänat ihop mellan 50 000 och 100 000 thailändska bath. De erfarna har kunnat tjäna ihop ytterligare 50 000 bath. Intressant att notera är att de helt oerfarna plockarna, i vissa fall, faktiskt har kunnat plocka in mer pengar än de mest erfarna plockarna.

Hälften av de plockare som intervjuats är mycket nöjda med den information som de fick innan de åkte till Sverige. Det finns dock en del frågetecken kring informationen om priset på bär. Något som är mycket svårt att förutsäga innan säsongen startat. 2012 bjöd, totalt sett, inte på någon god tillgång på bär.

 

Pichit

19-årige Pichit med den nya traktor han kunde köpa efter att ha plockat bär i Sverige för första gången.

Generellt var alla plockarna mycket nöjda med hur de tagits omhand i Sverige. Boendestandarden och servicen har blivit avsevärt bättre, precis som de fordon som nyttjats för transporter. 92 procent av de tillfrågade uppger att de tänker komma tillbaka till samma företag för att plocka bär i Sverige också 2013.

 

Sanom

Sanom investerade sina pengar i den grönsaksaffär som han köpte efter förra årets bärsäsong i Sverige.

Tre fjärdedelar av plockarna säger att deras liv i hög grad påverkats av tiden i de svenska bärskogarna. De har kunnat betala skulder, renovera, bygga ut eller bygga hus och investera i sina odlingar med redskap och maskiner. De har också, i större utsträckning, kunnat satsa pengar på sina barns utbildning.