Dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är Polarica-koncernens register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) per den 21/5-2018.

Registeransvarig

Polarica AB, Järnvägsgatan 35, 95337 Haparanda
Polarica Skogsbärsinköps AB, P.O. Box 208, 92124 Lycksele
Polarica Vilt AB, Järnvägsgatan 35, 95337 Haparanda
Polarica Holding AB, Järnvägsgatan 35, 95337 Haparanda

Kontaktperson i registerärendet

Åsa Waara, asa.waara@polarica.com tel. +46 (0) 922 292 11
Tarja Vartiala, tarja.vartiala@polarica.fi, tel. +358 (0) 40 133 55 31

Användarregister för webbtjänster, register över samarbetspartner

Denna beskrivning redogör för vilka uppgifter som samlas in om Polaricas samarbetspartner, kontaktuppgifter samt besökare på Polaricas webbplats samt hur uppgifterna används.

Registrets datainnehåll, lagring och användning av uppgifter

Uppgifter som lagrats i registret är: personens namn, ställning, /företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress). Uppgifterna som lagras i registret är sådana som personen själv uppger, t.ex. i meddelanden som skickats med hjälp av webbformulär, per e-post, per telefon, via tjänster inom sociala medier, i samband med avtal, möten eller andra situationer där personen lämnar ut sina uppgifter.

De uppgifter som med besökarens samtycke lagras i samband med ifyllandet av blanketter i webbtjänsten (namn och kontaktuppgifter) används enbart för kommunikationen med användaren. Polarica lämnar aldrig ut de insamlade uppgifterna till en tredje part, förutom om Sveriges myndigheter så kräver.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna hålla kontakt och upprätthålla affärsförbindelser.

Principer för skyddet av registret

I behandlingen av registret iakttas omsorgsfullhet och uppgifter som behandlas med hjälp av it-system skyddas på vederbörligt sätt. Den uppgiftsansvarige ser till att de lagrade uppgifterna behandlas konfidentiellt och enbart av de anställda till vilkas befattningsbeskrivning det tillhör.

Rätt att kontrollera och radera uppgifter och förbjuda att personuppgifter behandlas

Var och en som uppgett sina uppgifter har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om honom eller henne och att begära att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras eller att en bristfällig uppgift kompletteras. Om en person vill kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats eller begära att uppgifter korrigeras ska begäran skickas skriftligen till Polarica. Polarica kan vid behöv be den som framför begäran att styrka sin identitet. Polarica svarar sina kunder inom den tid som fastslås i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Uppgifter kan raderas på personens begäran eller när affärsförhållandet upphör.

Man har rätt att vägra förbjuda att ens uppgifter behandlas och lämnas ut för direktreklam och annan marknadsföring.

Cookies

Polarica använder cookies på sin webbplats för att förbättra besökarupplevelsen. Cookies är småtextfiler som på webbläsarens begäran sänds till användarens dator och lagras där. Cookies används för att ge besökarna tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att samla in begränsat med information om besökarna.

Webbplatsen polarica.com använder programvaran HubSpot som med hjälp av cookies spårar besökande och samlar in information om hur besökare använder vår webbplats. De data som insamlas används för rapportering samt för att optimera användarupplevelsen och stödja marknadsföring. Bekanta dig med HubSpots dataskyddspolicy här.

Därtill använder följande tredje parter cookies på vår hemsida:
* Google
* Google Analytics
* Google Tag Manager
* Facebook

Cookies kan blockeras genom webbläsarens inställningar. Om användningen av cookies på denna webbplats blockeras kan det hända att en del av tjänsterna eller vissa delar av sidan inte fungerar korrekt.