Aktuellt

färska nyheter från Polarica

Polarica och Lapin Liha återgår till sina rötter som ett familjföretag

NÄSTAN 50 ÅRS ERFARENHET AV BÄR- OCH VILTBRANSCHEN IN I DET NYA ÅRTIONDET

Polarica Koncernen bytte ägarskap den 20 december 2019. Polarica AB (bärverksamhet) och Wildea Oy (viltverksamhet) och deras dotterbolag har sålts till en investerargrupp under ledning av Jukka Kristo som majoritetsägare. Andra investerare med operativ roll är Tommy Innala och Mari Onkamo. Dessutom agerar High Point Oy/Deep Point Oy som investerare utan operativ roll.

 

Frozen berriesJukka Kristo kommer att fortsätta som VD för Polarica AB och Mari Onkamo för Wildea Oy, Mari fortsätter även som CFO för båda företagen. Tommy Innalas uppdrag är att stödja båda verksamheterna.

 

Ny ägarstruktur

Polarica-koncernens nuvarande struktur kommer att upphöra att existera. De nya Investerarna har direkt ägande i både Polarica AB och Wildea Oy.

Genom ägarbytet återgår Polarica till sina rötter och blir återigen ett familjeföretag! Polaricas historia bygger på en stark entreprenörsanda: Företaget grundades 1972 av Allan Lehto, Armas Kristo och Erik Innala. Polarica koncernen har utvecklats starkt under åren till en internationell aktör i både bär- och viltverksamheten. Verksamheten i Polen grundades 1989, vår råvaruförsörjning har även expanderat genom åren från norr till den globala råvarumarknader. Förutom Europa har Sydamerika, Nya Zeeland och Sibirien blivit en del av vår råvaruförsörjning genom åren.

Polarica Vilt tapasLapin Liha grundades 1989 av Jukka och Armas Kristo. Privat Equity investeraren Intera Partners blev huvudaktieägare genom att förvärva Polarica 2010 och därefter 2011 Lapin Liha.

Som en del av förändringen i ägarstrukturen kommer följande ändringar att göras i vår viltverksamhet:

- Namnet på Wildea Oy ändras till Lapin Liha Oy
- Varumärket Wildea kommer att upphöra
- För den Finska detaljhandeln används fortsättningsvis varumärket Lapin Liha, och mot HoRECa används
varumärket Polarica
- Den svenska verksamheten återgår till helt varumärket Polarica, detta gäller för både detaljhandel och
Horeca

 

Framtidsutsikter

Vi har en stark tro på våra naturliga produkter inom bär och vilt. Det är fantastiskt att kunna utveckla vår verksamhet och erbjuda våra unika produkter till ansvarsfulla och kvalitetsmedvetna konsumenter, både på vår hemmamarknad (Finland och Sverige) och till den globala marknaden. Vår ambition är att skapa något nytt och unikt för båda verksamheterna tillsammans med våra kunder.

Polarica tehtaanmyymälä Rovaniemellä

Vi vill också fortsätta det nästan 50 åriga goda samarbetet med renägarna och vara en del i utvecklingen att öka medvetenhet kring viltet.

 

Med vänliga hälsningar,

Jukka Kristo
tel. +358 400 69 1611
jukka.kristo@polarica.com

Tommy Innala
Tel. +46 70 624 70 82
tommy.innala@wildea.se

Mari Onkamo
tel. +358 50 358 6054
mari.onkamo@polarica.fi