Aktuellt

färska nyheter från Polarica

Två starka familjföretag fusioneras - Polarica tar det stora klivet för framtidens bärhus tillsammans med Kaskein Marja

Polarica AB förvärvade samtliga aktier i Kaskein Marja Oy av Pekka Koivisto fredagen den 30 april 2021. Kaskein Marja blir ett helägt dotterbolag till Polarica AB. Samtidigt blir Pekka Koivisto aktieägare i Polarica AB när Tommy Innala överlåter sitt innehav. Transaktionen innebär inga andra förändringar i ägarskapet.

Den nya bärkoncernen Polarica har en sammanlagd omsättning på mer än 60 miljoner euro, en EBITDA på cirka 6 miljoner euro och totalt cirka 200 anställda. Produktionsanläggningarna finns i Sverige, Finland och Polen.

”Ett av de viktigaste strategiska målen för omorganisationen av ägandet i slutet av 2019 på Polarica var att utöka förädlingskedjan till produkter med högre mervärde”, kommenterade Jukka Kristo, VD för Polarica Bär.  ”Vi tror starkt att detta mål kommer att ta ett stort steg framåt med Kaskein Marja. Med gemensamma resurser och utnyttjande av styrkan och nyckelområdena för båda företagen kommer vi att kunna fokusera ännu bättre i framtiden på det som är viktigt: kontinuerlig utveckling av verksamheten och därmed bättre kundservice. Både Polarica och Kaskein Marja har gjort stora investeringar under de senaste åren. Gemensamt investeringsprogram ska fortsätta i Haparanda, Polen och Villmanstrand.”

Pekka Koivisto nämner att fusionen med Polarica AB är ett naturligt och trevligt steg i Kaskein Marjas tillväxt- och utvecklingshistoria. ”Samarbetet kommer att ge mer hävstång och stöd för de kommande åren när vi tänker fortsätta utveckla oss starkt som förädlare av bär- och fruktprodukter.”

Livsmedelsindustrin utvecklas och förändras snabbare än någonsin. Efterfrågan på växtbaserade, hälsosamma och naturliga råvaror och konsumentprodukter fortsätter att växa både i Finland och globalt.

”Det är fantastiskt att arbeta i framtiden som en del av ett företag som ser utvecklingen och behovet av utveckling i branschen på samma sätt som en nödvändig och positiv utmaning. Polarica tillför stark kompetens till vårt samarbete för ansvarsfull och högkvalitativ råvaruinköp och -förädling. Företagets erfarna och professionella ledning, såväl som motiverad och kunnig personal, var avgörande för vår fusion. Tillsammans är vi mer konkurrenskraftiga, starkare och bättre”, Koivisto beskriver fusionen.

Polarica kommer att fortsätta på den svenska marknaden under varumärket Polarica. På den finska marknaden kommer koncernen att verka inom detaljhandeln för bär under varumärket Kaskein.

 

För mer information vänligen kontakta:

Jukka Kristo
tfn +358 400 691 611
jukka.kristo@polarica.com

 

Polarica-Kaskein-1200x628px