Ajankohtaista

tuoreita uutisia Polaricalta

Polarica Marjahankinta Oy:n tiedote

Oulun Käräjäoikeus on tehnyt vangitsemispäätöksen lauantaina 1.10. perustuen epäiltyyn ihmiskaupparikokseen marjanpoiminta-alalla Suomessa. Tutkinnan yhteydessä Polarica Marjahankinta Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kristo on määrätty vangittavaksi. Kristo on kiistänyt tutkinnan kohteena olevat rikosepäilyt.

Polarica Marjahankinta Oy ja sen johto torjuvat kaikki epäilyt lainvastaisesta menettelystä. Yhtiö on asianmukaisesti suorittanut kaikki lainsäädäntöön, viranomaisvaatimuksiin ja sopimuskumppaneihin liittyvät velvoitteensa kaikessa toiminnassaan.

Marjaliiketoiminnassa olennainen on viime vuonna voimaan tullut laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta. Se on vahvistanut marjanpoimijoiden asemaa ja tuonut selvyyden oikeustilaan. Polarica Marjahankinta Oy on ollut aktiivinen vuonna 2021 voimaan tulleen ns. Marjanpoimintalain valmistelussa.

Kehitämme jatkuvasti vastuullista marjanpoimintatoimintaa yhteistyössä sekä Suomen että Thaimaan viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyyden varmistaminen ja kaikkien osapuolien edun saavuttaminen.

Vireillä oleva tutkinta ei aiheuta muutoksia Polarica Marjahankinta Oy:n liiketoimintaan, joka jatkuu normaaliin tapaan.

 

Lisätietoja:

Mari Onkamo, mari.onkamo@polarica.com