Ajankohtaista

tuoreita uutisia Polaricalta

Strategian mukainen vastuullisuustyö on käynnissä


Polarica konserni (Polarica Berry Group) vahvistaa vastuullisuustyötään ja on aloittanut strategiansa mukaisen kattavan vastuullisuusprojektin.

 Vuoden 2022 alussa valmistuneen päivitetyn strategian keskeisiä toimenpiteitä ovat muun muassa hankintaketjun läpinäkyvyyden lisääminen, sosiaalisen vastuun vahvistaminen ja hiilineutraaliuteen pyrkiminen vuoteen 2030 mennessä.

 Tarkoituksena on kevään 2023 aikana kartoittaa yrityksen liiketoiminnan kannalta oleelliset vastuullisuusteemat ja asettaa selkeät tavoitteet strategiakauden 2022–2026 ajaksi sekä tehdä konkreettinen toimintasuunnitelma eri osa-alueiden edistämiseksi.

Vastuullisuusprojektissa kartoitetaan sekä sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun että taloudellisen vastuun osa-alueet. Työ on alkanut vuodenvaihteessa ihmisoikeuskartoituksella ja valmistuu touko–kesäkuussa.

Vastuullisuusprojektia johtaa toimitusjohtaja Mari Onkamo. Viestimme vastuullisuustyömme etenemisestä verkkosivuillamme.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mari Onkamo, mari.onkamo@polarica.com