Frågor och svar

Vad vill ni veta om oss?

Frågor & Svar

Varifrån kommer era produkter? Vad gör Polarica för att bärplockarna ska trivas? Här hittar du svar på några av de mest vanliga frågorna.

Har du fler frågor eller tycker att vi missat viktig information? Du kan gärna kontakta oss. Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss snarast!

1. Vad är skillnaden mellan konventionella bär och KRAV-märkta bär?
>

Odling och plockning av KRAV-bär är kontrollerad både vad det gäller Var och Hur. Området där bären plockas ska vara KRAV-godkänt. Det innebär att marken inte får ha konstgödslats och besprutats de senaste tre åren. Marken får endast behandlas med tillåtna ämnen. Ett socialt ansvarstagande är också en viktig del i KRAV-märkningen. Det innebär att man vid kontrollen även kontrollerar plockarnas arbetsvillkor. KRAVs sociala regler baseras på samma ILO-konventioner som Rättvisemärkt.

2. Var packar Polarica sina bär?
>

Polarica packar bär på två ställen: I Haparanda i Sverige och i Swidwin i nordvästra Polen. Båda ligger praktiskt nära råvarorna och våra kunder.

I Swidwin packas ett 20-tal olika bärsorter till restaurang- och storköksmarknaden samt till dagligvaruhandeln. Sedan 2017 har vi utökat kapaciteten i Haparanda för att packa svenska och finska bär (blåbär, lingon och hjortron).

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att vara så miljövänliga och logistiskt effektiva som möjligt.

3. Vilda bär som KRAV-märks, vad är det för särskilt med dem?
>

Även i skogen förekommer bekämpning, t. ex. mot skadeinsekter. Områden som är KRAV-godkända får inte ha besprutats eller konstgödslats de senaste tre åren. Ingen bärplockning får ske på hyggen de tre närmaste åren efter trädplantering, eftersom skogsplantorna kan vara behandlade med kemiska medel.

Ett KRAV-godkänt område får heller inte ligga för nära trafikerad väg eller annan föroreningskälla. Plockning av vilda bär i ett KRAV-godkänt område får inte på ett påtagligt sätt påverka närboende människors och markägares levnadssätt negativt. (Det får Polaricas verksamhet aldrig göra.)

Det ställs även specifika krav på spårbarhet, dokumentation och socialt ansvar, t.ex. kollektivavtalsenlig lön samt att friplockare ej får anlitas.

4. Vad gör Polarica för att bärplockarna ska trivas?
>

Vi har ett ledningssystem som vi kallar Ansvarsfullt företagande och en del i detta är Ansvarsfull bärplockning som, bland annat, är till för att säkra vistelsen för den organiserade utländska arbetskraften. Vi ser till att våra plockare får information redan innan de åker till Sverige, under tiden här och när de har återvänt.

Vi har anställt en särskild bärombudskvinna, Chatchaya Phatsawetchot, (Pam) som träffar alla plockarna innan de kommer till Sverige, hon besöker alla anläggningar under säsongen.  Det delas även ut en handbok på thailändska.

Vi jobbar enbart med avtalsenliga löner och med bra boende, motsvarande vandrarhemsstandard, och bra mat. Dessutom har vi ett nätverk av skogskunniga människor som hjälper plockarna till rätt områden där bären finns.

5. Går det att förena allemansrätten och kommersiell verksamhet?
>

Om alla tar sitt ansvar och följer regelverket tycker vi inte att det är något problem. Vi måste vara medvetna om att bärindustrin bara skördar ca 5 % av skogens alla bär.

Allemansrätten är något av det finaste vi har i Sverige då den ger människor tillgång till vår vackra natur. Men rättigheten måste vårdas och förvaltas annars kommer den att förändras.

Vi på Polarica utbildar alla våra plockare i allemansrättens skyldigheter och rättigheter så att alla våra plockare vet vad som gäller. Det är viktigt att de följer regelverket.

6. Varför har inte Polarica bara svenska bär?
>

Vi på Polarica vill förse dig med de allra godaste bären. Vi tycker självklart att de allra godaste blåbären, lingonen och hjortronen kommer från våra svenska och finska skogar.

När det gäller till exempel jordgubbar och björnbär säljs en stor del av den svenska skörden som färska bär så tillgången till fryst är ej tillräckligt, varför vi även har en hel del importerade bär.

Tex gällande Polaricas ekologiska jordgubbar: För att få ut tillräckligt stora skördar i vårt kyliga nordiska klimat, krävs att jordgubbsplantorna konstgödslas. Konstgödsel är inte tillåtet enligt KRAV:s regler.