Aktuellt

färska nyheter från Polarica

Polarica och Lapin Liha återgår till sina rötter som ett familjföretag

NÄSTAN 50 ÅRS ERFARENHET AV BÄR- OCH VILTBRANSCHEN IN I DET NYA ÅRTIONDET

Polarica Koncernen bytte ägarskap den 20 december 2019. Polarica AB (bärverksamhet) och Wildea Oy (viltverksamhet) och deras dotterbolag har sålts till en investerargrupp under ledning av Jukka Kristo som majoritetsägare. Andra investerare med operativ roll är Tommy Innala och Mari Onkamo. Dessutom agerar High Point Oy/Deep Point Oy som investerare utan operativ roll.

Jukka Kristo kommer att fortsätta som VD för Polarica AB och Mari Onkamo för Wildea Oy, Mari fortsätter även som CFO för båda företagen. Tommy Innalas uppdrag är att stödja båda verksamheterna.

 

Ny ägarstruktur

Polarica-koncernens nuvarande struktur kommer att upphöra att existera. De nya Investerarna har direkt ägande i både Polarica AB och Wildea Oy.

Genom ägarbytet återgår Polarica till sina rötter och blir återigen ett familjeföretag! Polaricas historia bygger på en stark entreprenörsanda: Företaget grundades 1972 av Allan Lehto, Armas Kristo och Erik Innala. Polarica koncernen har utvecklats starkt under åren till en internationell aktör i både bär- och viltverksamheten. Verksamheten i Polen grundades 1989, vår råvaruförsörjning har även expanderat genom åren från norr till den globala råvarumarknader. Förutom Europa har Sydamerika, Nya Zeeland och Sibirien blivit en del av vår råvaruförsörjning genom åren.

Lapin Liha grundades 1989 av Jukka och Armas Kristo. Privat Equity investeraren Intera Partners blev huvudaktieägare genom att förvärva Polarica 2010 och därefter 2011 Lapin Liha.

Läs mer >>