Älgen, skogens konung

Älg

Älgen, skogens konung

Dec 31, 2021 12:17:25 PM
Älgen, skogens konung - featured image
Published: 31.12.2021
Älgjakt är en tradition med långa anor i Norden. .

Den sociala aspekten är mycket viktig, då det krävs flera jägare med hundar för att hitta och skjuta en enda älg. Höstnaturen, kamraterna i jaktlaget och samtalen kring lägerelden är alla viktiga delar av upplevelsen. Och när bytet fångas förbättras samtidigt säkerheten på vägarna, det blir mindre skada på ungträden i skogen, och älgpopulationen hålls livskraftig och frisk.

Sverige har en fin och livskraftig viltstam, eftersom landets jägare i årtionden idkat viltvård. Med lagstiftning som gäller jägare säkerställs att antalet som jagas står i balanserad proportion till antalet djur är i naturen. I Sverige fälls varje år cirka 90 000 älgar. Genom jakt produceras varje år cirka 12 000 ton älgkött i Sverige.

Naturligt älgkött är en näringsrik och mör delikatess

Älg är den största arten i familjen hjortdjur och finns överallt i Nordens barrskog. Den majestätiska älgtjuren kan väga över 600 kilo, och korna väger 240–450 kg. Bland älgarna är det endast tjurarna som har horn. Älgarna strövar i skogen och områden kring skogskanten, oftast en i taget, och ofta vid skymningen. De äter gräs, växter, löv, och under vintern även bark.

Det mörka, rustika älgköttet har en diskret viltsmak. Det är mycket magert och innehåller massor av proteiner, mineraler och vitaminer. Det är även naturligt mört och behöver oftast inte marineras. Salt och peppar räcker långt. Bara att grilla och njuta!

Jämfört med kött av produktionsdjur har älgkött en lägre fetthalt, eftersom skogens djur rör sig mycket. Man kan säga att älgkött därför är bättre för din hälsa. Älgarna lever fria i naturen och väljer själva vad de äter. Deras kött är antibiotikafritt och utan färgämnen, nitriter eller andra tillsatta ämnen.

Enligt WWF:s köttguide är älgkött det mest klimatsmarta köttet. Djuren vandrar fria i naturen och behöver inte transporteras långa sträckor.

Källor till texten är bland annat Svenska Jägareförbundet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Polarica-hirvi-kuva1