Polaricavilt Blog

Polaricavilt

Renen är allt för oss
Ren

Jan 2, 2022 6:19:44 PM

Renen är allt för oss

För Lennart Stenberg var det självklart att bygga vidare på kulturarvet i släkten, direkt från nian gick han ut i skogen och renskötseln. Han hoppas nu att fler ska upptäcka det lokalproducerade viltköttet.

”Fler borde få smaka renkött. En renskavskebab som du stekt på en murrikka ute i skogen är...

Polarica Vilt – säkra kvalitetsprodukter

Dec 31, 2021 12:44:43 PM

Polarica Vilt – säkra kvalitetsprodukter

För att alltid garantera en hög och stabil produktkvalitet följer vi stränga normer och föreskrifter i vår tillverkning. Till våra produkter använder vi bara kontrollerade, högklassiga råvaror och material, och processerna sker med modern produktionsutrustning. Som exempel kan nämnas att alla...

Ett bättre och klimatsmartare val

Dec 31, 2021 12:40:58 PM

Ett bättre och klimatsmartare val

Miljöfrågor och klimatförändringar har tagit plats i media och Människornas liv. Konsekvenserna av våra val – vad vi äter, köper och konsumerar – blir en allt viktigare fråga för de miljömedvetna i samhället. Ju mer information vi bombarderas med, desto fler av oss är det dock som undrar vad det...

Renskötsel - en kultur och livsstil
Ren

Dec 31, 2021 12:38:45 PM

Renskötsel - en kultur och livsstil

Renen är ett halv domesticerat hjortdjur som lever i det arktiska Europa och Asien. Renen strövar fritt på fjällets, tundrans och taigans betesmarker, där de lever av det som naturen bjuder: lavar, gräs, kvistar och svampar.

Viltkött på klassiskt eller trendigt sätt
Ren, Älg, Kronhjort

Dec 31, 2021 12:28:54 PM

Viltkött på klassiskt eller trendigt sätt

För restauranger med fokus på skandinavisk mat är viltkött ett välbekant inslag. Men i övrigt kan viltköttet, och då framförallt renen, upplevas som en exotisk lyxråvara, även av proffsen.

Älgen, skogens konung
Älg

Dec 31, 2021 12:17:25 PM

Älgen, skogens konung

Älgjakt är en tradition med långa anor i Norden. .

Den sociala aspekten är mycket viktig, då det krävs flera jägare med hundar för att hitta och skjuta en enda älg. Höstnaturen, kamraterna i jaktlaget och samtalen kring lägerelden är alla viktiga delar av upplevelsen. Och när bytet fångas...

Kronhjort från Nya Zeeland
Kronhjort

Dec 31, 2021 12:15:38 PM

Kronhjort från Nya Zeeland

Kronhjorten är ett stort hjortdjur, något mindre än älgen, som huvudsakligen livnär sig på gräs och löv. De trivs bäst i tempererade lövskogar, där det finns fält och vattendrag i närheten. Kronhjorten lever i större hjordar bestående av endast hanar eller honor.

Från skogen till ditt middagsbord
Ren, Älg, Kronhjort

Dec 1, 2021 2:00:00 PM

Från skogen till ditt middagsbord

Viltkött är oerhört variationsrikt och bjuder på många goda smakupplevelser beroende på hur du tillagar och kryddar det. Utmärkande för viltköttet är den saftiga, möra och goda smaken.