Renskötsel - en kultur och livsstil

Ren

Renskötsel - en kultur och livsstil

Dec 31, 2021 12:38:45 PM
Renskötsel - en kultur och livsstil - featured image
Published: 31.12.2021

Renen är ett halv domesticerat hjortdjur som lever i det arktiska Europa och Asien. Renen strövar fritt på fjällets, tundrans och taigans betesmarker, där de lever av det som naturen bjuder: lavar, gräs, kvistar och svampar.

De strövar i hjordar av olika storlekar, från ett fåtal individer till hundratals djur. Renen vandrar ofta en lång sträcka varje dag i jakt på nya betesmarker. Renen är väl anpassad till det hårda arktiska klimatet. Den tjocka pälsen skyddar dem från kylan, och deras breda klövar gör det lätt för dem att röra sig genom snön. Renar av båda könen har horn som de tappar en gång om året och sedan växer ut igen.

Renskötseln är den samiska ursprungsbefolkningens traditionella livsföring och utgör en viktig del av deras kulturarv. Polarica vill bevara denna livsföring och kultur. Vi vill stödja unga renskötare så att de ska kunna leva av renskötseln och utveckla näringen. På så sätt ser vi samtidigt till att det unika renköttet får finnas även i framtiden.

Polarica köper sitt renkött, beroende på tillgång, från Sverige, Finland, Norge och Jamalhalvön i Ryssland.

Det unika alternativet för hälsan

Ren är ett kött fullt av hälsosamma näringsämnen, och en traditionell delikatess i de nordiska länderna. Renköttet har höga halter av järn, protein, selen och vitaminer. Renköttet är magert, men har höga halter av nyttiga fettsyror. Det är ett fint kött som är mört och som går snabbt att tillaga.

iStock-854358142